Gizlilik Politikası

Yürürlükteki veri koruma mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Metalurgia Street, 38,42, 2nd floor, 08038, Barcelona, Spain (Barselona, İspanya) adresinde merkezi bulunan FLAMAGAS, S.A. (limited şirketi), sizin sağlamış olduğunuz ya da FLAMAGAS’ın, clippercakmak.com.tr adresindeki internet sitesinde üzerinde gezintiniz sırasında elde ettiği verileri; bilgi taleplerinizin yönetimi ve/veya uygun olan durumlarda, elektronik ticari iletişim gönderimi amacıyla FLAMAGAS’ın sorumluluğunda olan bir dosya içinde tutacağını bildirmektedir.

Ticari bilgilendirmeyi kabul etme durumu, geriye dönük etkisi olmaksızın, istendiği zaman vazgeçilebilir. Bu bilgilendirmeyi almaktan vazgeçtiyseniz lütfen clipper.internet@flamagas.com’a e-posta göndererek belirtiniz. Kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara iletilmez ve aktarılmaz, ancak yukarıda belirtilen amaçlar için FLAMAGAS Group dahilindeki diğer taraflara aktarılabilir.

Bu çerçevede, kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak, 13 Aralık 1999 tarihli 15/1999 nolu Anayasanın 27. maddesi uyarınca, kullanıcılar bilgilendirilir.

Kişisel verilerin üçüncü taraflara iletilmesi ya da aktarılması durumunda, yürürlükteki mevzuatta yeralan gereklilikler doğrultusunda öncelikle kullanıcının onayı, FLAMGAS tarafından alınmalıdır ve kullanıcı verdiği bu onaydan herhangi bir zamanda vazgeçebilir.

Kullanıcılar, bu web sitesinde yer alan iletişim formundaki “zorunlu” olarak işaretlenen tüm alanları doldurmalıdırlar. Bu alanların eksik ya da kısmen doldurulması, FLAMAGAS’ın, kendisine yönelteceğiniz istekleri yerine getirmesine engel olabileceği gibi, sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğunu da ortadan kaldıracaktır.

Kullanıcılar, FLAMAGAS’ın dosyalarında yer alan verilerin güncel ve hatasız olması için, güncel kişisel verilerini ve bu verilerdeki değişiklikleri FLAMAGAS’a bildirmelidir. Herhangi bir durumda, sağlanan verilerin doğruluğundan kullanıcıların kendileri sorumludur. FLAMAGAS, kanunen uygun düşen herhangi bir işlemi dışarıda bırakmamak koşuluyla, yanlış ya da hata bilgi beyanında bulunan kullanıcıları üyelikten çıkarma hakkına saklı tutmaktadır.

FLAMAGAS, kullanıcıların kişisel verilerini güvenceye almak, verilerin kaybolmasını ya da verilere izinsiz erişimi engelleyebilmek amacıyla teknik ve organizasyonel önlemleri almış olup teknolojik durum ve saklanan verilerin nitelikleri göz önüne alındığında kullanıcılar açısından önemi yüksek olan bu verilerin güvenliğini, insan eyleminden ya da fiziksel ve doğal ortamdan kaynaklanacak tehditlere karşı sağlamıştır. Bu önlemler, yukarıda sözü edilen yürürlükteki mevzuat kapsamında alınmıştır.

Kullanıcılar, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca, FLAMAGAS’ın elindeki verilerine ulaşma, düzeltme, iptal etme ya da itiraz etme haklarını diledikleri zaman kullanabilmelidirler. Benzer şekilde, FLAMAGAS, kolaylık sağlamak ve mevcut mevzuatın belirli gereklerini karşılamaya halel getirmeksizin, kullanıcılardan, clipper.internet@flamagas.com adresine e-posta ile ulaşarak yukarıda belirtilen hakların kullanımını talep etme olanağı sağlayacaktır.